بیمه نامه منازل مسکونی

بیمه نامه منازل مسکونی چگونه است؟

 خانه و اثاثیه شما می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه نامه های منازل مسکونی سامان می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید. موارد تحت پوشش این نوع بیمه نامه شامل ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه موجود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آنها می باشد. با این بیمه نامه می توانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار- زلزله – طوفان – ترکیدگی لوله آب – سرقت با شکست حرز – ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف – سقوط هواپیما و … بیمه کنید.

بیمه سامان با ارائه طرحهای مناسب حداکثر پوشش قابل ارائه در برابر خطرات را در اختیار شما قرار می دهد. از ویژگیهای مهم این طرح ها، عدم نیاز به بازدید در طرحهای خانه امن و جامع خانوار برای صدور می باشد که روال خرید بیمه نامه را ساده تر  می نماید و بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه گذار اعلام می نماید صادر خواهد شد.

طرحهای بیمه آتش سوزی سامان برای منازل مسکونی عبارتند از :

طرح های خانه امن سامان شامل:خانه امن طرح ۱  و ۲

طرح جامع خانوار

بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی